TRAINING OVER INCLUSIE, DIVERSITEIT, MACHT EN VERSCHIL

In deze vierdaagse diversiteitstraining leer je hoe je diversiteit voor je kunt laten werken. Je ontwikkelt inclusieve vaardigheden om goed met de dynamiek van verschillen om te gaan. We onderzoeken wat er op de grens tussen ‘dat wat we normaal en niet normaal’ vinden gebeurt. De training is verdeeld over 2 x 2 dagen met een aantal weken daartussen voor praktijk- en reflectieopdrachten.

Voor wie is deze diversiteitstraining en waarom?

De Jam Cultures diversiteitstraining is voor iedereen die met mensen werkt en diens inclusieve vaardigheden wil vergroten. Zeer geschikt voor mensen in een leidende of begeleidende rol: leiders, bestuurders, trainers, adviseurs, coaches, politici, docenten, journalisten, ouders.

Mogelijk heb je bij ons al een andere training gedaan (Deep Democracy, Training Anders Kijken, Creating & Holding Space) en vraag je je af of deze training dan nog wat toevoegt. Het antwoord is: ja. We hebben de trainingen zo ontworpen dat ze in willekeurige volgorde en los van elkaar gevolgd kunnen worden. Omdat we in elke training menselijke interacties vanuit een andere invalshoek benaderen, en deze processen met andere modellen en oefeningen onderzoeken, zijn de inhoud en vaardigheden aanvullend, verdiepend en elke keer weer verrijkend.

Wat je kunt verwachten.

In 2 x 2 dagen brengt deze verdiepende training je inzichten, inspiratie, theorieën en vaardigheden om nog effectiever om te gaan met de dynamiek van verschillen. 

Het vergroot je inclusieve leiderschap en je vermogen lastige gesprekken te voeren en daarin jouw eigen rank te pakken. We bieden je concrete antropologische kennis, pittige ervaringen en ruimte voor vragen en reflectie. Je vergroot je eigen inclusieve vaardigheden en ontwikkelt jouw eigen stem, visie en (aanzet tot) een plan hoe je diversiteit en inclusie in jouw werkcontext verder kunt brengen. De training zal je bewustzijn op de thema’s en principes die spelen bij inclusie vergroten. En we reiken je praktische tools en technieken aan om je inclusieve vaardigheden te vergroten.

We gaan intensief met elkaar aan de slag. Met een actieve mix van begrijpen (theorie), voelen (reflectie) en doen (vaardigheden). Met ruimte voor jouw persoonlijke vragen. We leren aan de hand van de methode van de Jam Cirkel. We doorlopen deze Jam Cirkel op verschillende manieren; met concrete theorie, morele dilemma’s, indringende simulaties, reflectie opdrachten en praktische vaardigheden. De Jam Cirkel geeft het HOE, de acht inclusie principes het WAT, en waar nodig besteden we ook nog aandacht aan het WAAROM van diversiteit en inclusie.

leef het leven & stel je open

Wat we van je vragen? Een actieve en lerende rol, zodat we er met elkaar zoveel mogelijk uit kunnen halen. En… come as you are… kom zoals je bent. We nodigen je uit om je vier dagen onder te dompelen in de dynamiek van verschillen (en overeenkomsten).

Klik op onderstaande data om je aan te melden:

Jam Cultures Training
Trainer: Christien Oudshoorn
Locatie: Suits & Sundays
Startdatum: 11-03-2025

HOE, WAT, WAAR

praktisch:De tijden

Tussendoor kun je thuis overnachten, of zelf in de buurt van de locatie voor een overnachting zorgen (wat wellicht fijn is als je echt volledige focus op de training wilt; het zijn lange intensieve dagen). Ongeveer een maand van tevoren ontvang je een lijstje met tips voor hotels en B&B’s.

INCLUSIEF SAMENWERKEN

Het creëren van sterke tribes, sterke organisaties, betekent goed omgaan met verschillen. Inclusief samenwerken dus! Omgaan met diversiteit en inclusie roept vaak veel vragen op. Tijdens de training is er veel ruimte om jouw vragen in te brengen. Vragen die zeker aan bod zullen komen zijn:

  • Je ziet en ervaart de verschillen in de groepen waarmee je werkt en je zou daar graag meer uithalen.
  • Jouw organisatie heeft een ontwikkelopgave naar meer diversiteit, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk door te voeren. Wat is er nodig?
  • Al die verschillen in het team, tijdens de fusie, in de ketensamenwerking, in dat internationale team… het is af en toe knap lastig. Hoe geef je hier nu leiding aan?
  • Je ziet het vastlopen bij collega’s (en op het schoolplein, tijdens familiereünies). De gesprekken verharden, de grappen worden minder grappig. Je wilt verdere escalatie of polarisatie voorkomen. Hoe dan?
  • Ergens zie je wel dat macht en ranking en privileges een rol spelen. Maar hoe bespreek je dit zonder dat iedereen elkaar in de haren vliegt?
  • Je staat wel open voor een eerlijk gesprek, maar ziet op tegen de emoties. Hoe pak je dit aan?
  • Soms ervaar je onrecht in de manier waarop mensen met elkaar en elkaars mening omgaan. Hoe leg je ergens een grens, hoe normeer je gedrag in een inclusieve omgeving die uitgaat van vrijheid en openheid?

Inclusieve organisaties

In inclusieve organisaties zijn alle mensen welkom, maar niet elk gedrag. We luisteren naar iedere mening, we mogen het oneens zijn met elkaar en we zijn bereid onze eigen waarheid uit te dagen. Verwondering en twijfel zijn welkom en je mening bijstellen na nieuwe inzichten is normaal. Actief zoeken naar afwijkende meningen is een gewoonte. Tegelijkertijd is er het besef dat diversiteit niet alleen maar leuk en verrijkend is. Het is ook lastig en soms bloedstollend irritant. Wie mag wat bepalen? Wie waar welke grens mag leggen is de machtsvraag die bij diversiteit en inclusie hoort. Op de grens van jouw en mijn wensen, voorkeuren, gewoonten en groepen bevinden zich zowel de uitdagingen als de kansen. Op de grens gebeurt het.

Opzet

Jam Cultures zien inclusie als een jamsessie. Inclusief leiderschap betekent liefdevol begrenzen en krachtig verbinden. Samenwerken vanuit ieders eigen geluid. Snoeihard en soft tegelijk. Deze training is gebaseerd op de visie, methode en acht inclusie principes beschreven in het boek Jam Cultures van Jitske Kramer, aangevuld met de antropologische inzichten over hoe mensen met het voeren van goede kampvuurgesprekken sterke tribes bouwen, zoals beschreven in het boek Building Tribes.

Jam Cultures biedt een zienswijze en praktische methode om met tegenstellingen, verschillen en conflicten om te gaan. De methode is gebaseerd op de Jam Cirkel, kent acht inclusie principes en drie concrete vragen. De drie concrete vragen kunnen we nu alvast verklappen: Wie heeft er nog een ander idee? Wie herkent dit, en wie niet? Wat heb jij nodig om…? Zorg ervoor dat je met elkaar minstens vijf keer per dag deze vragen stelt, luister oprecht naar de antwoorden en sta verstelt van het resultaat.

BEWUSTZIJN EN INZICHTEN: THEMA'S EN ONDERWERPEN

We werken met de Acht Inclusie Principes, waarbij de volgende onderwerpen zeker aan bod komen. Wie het boek Jam Cultures kent, zal de hoofdstukken herkennen:

Onderscheid. Hoe groot is jouw liefde voor verschil? Ben jij wel eens buitengesloten? Wat is een goede reden om mensen buiten te sluiten? Hoe makkelijk neem jij mensen op in jouw groepjes? Kloon jij ook?

Waarheid. Hoe kunnen we met meerdere waarheden omgaan? Ben jij bereid jouw eigen ongelijk onder ogen te zien? Wat zijn jouw mindbugs? Hoe ga je om met de vooroordelen van anderen? Kun jij wisselen van waarheid? Hoe kom je tot een gemeenschappelijke waarheid? Wat doe je met botsende waarheden en polariteiten?

Macht. Wie heeft het voor het zeggen in een groep? Welke privileges heb je wel en welke niet en hoe ga je hiermee om? Hoe ontstaat ranking in een groep? Hoe ga je met jouw rank om?

Vertrouwen. Kun jij iemand vertrouwen die je niet zo goed kent en heel anders is dan jij? Hoe vertrouw jij op het onbekende? Hoe ga je om met de spanning van onzekerheid, bij jezelf en anderen? Wat vraagt dit van jouw leiderschap? Hoe voer en begeleid jij spannende gesprekken? Hoe geef je ruimte aan verschillen en hoe begrens je?

Lef. Meer inclusie vraagt kennis en vaardigheden, maar ook moed. Lef om het anders te doen, te breken met routines en blokkerende aannames bij jezelf en anderen. Waar heb jij lef voor nodig om diversiteit en inclusie verder te brengen? Welk verhaal vertel jij, wat is jouw geluid?

INCLUSIEVE VAARDIGHEDEN: PRAKTISCHE TOOLS, TECHNIEKEN, GESPREKSVORMEN

We leren je ook een aantal verschillende gespreksvormen om beter met diversiteit en inclusie om te gaan. Mensen die Deep Democracy bij ons hebben gevolgd, zullen twee gespreksvormen herkennen maar voornamelijk nieuwe vormen ontdekken. We werken met de inzichten van de culturele ritme werelden, om ook in vorm inclusieve vergaderingen, trainingen en bijeenkomsten te maken waarin iedereen zich uitgenodigd voelt een bijdrage te leveren. Met gespreksvormen van over de hele wereld om kampvuursessies te houden waarbij alle perspectieven gehoord worden. Denk aan de volgende tools, technieken en gespreksvormen:

Check-in: hoe creëer je de bedding om met elkaar aan de slag te kunnen, je open te stellen naar dat wat er is en alle perspectieven uit te nodigen.

Polariteiten gesprekken: lemniscaat denken en een praktisch schema om polariteiten in kaart te brengen en hier gesprekken over te voeren.

Vergaderen in stilte: luisteren naar wat niet gezegd wordt. Geïnspireerd op de Quakers meetings.

Screaming conversations: om in het heetst van de strijd toch nog goed naar elkaar te luisteren. Met stappen van het Deep Democracy debat.

Jam sessie: kenmerken zoals we die kennen uit de muziek en improvisatie theater vertaald naar gespreksvoering.
Hokjes denken en lijnen lopen: manieren om verschillen in de groep bespreekbaar te maken.

Orakel gesprekken: gebruikmaken van beelden tijdens gesprekken en om je veranderverhaal, the narrative of change, vorm te geven.

Privilege walk: om verschillen in ranking en privileges te kunnen voelen en bespreken.

Stellingenspel: om meerdere kanten van dezelfde waarheid op energieke en luchtige wijze met elkaar te bespreken

diversiteit

Diversiteit gaat over de mix van verschillen tussen mensen: demografisch (leeftijd, religie, gender, seksuele diversiteit, cultuur), fysieke mogelijkheden, maar ook over verschil in karakters, opleidingsniveau, vakgebieden, organisatiecultuur, etc. Kortom, diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen. Dit op zich is niet zo spannend, diversiteit is een gegeven. Spannender is de vraag hoe we met al onze verschillen omgaan. Dat kan al lastig zijn met de mensen die we leuk vinden, maar helemaal als het gaat om de mensen die anders zijn op een manier die jij niet zo leuk vindt. Diversiteit heeft de belofte van meer innovatie en creativiteit… mits goed gemanaged.

inclusie

Inclusie gaat over de keuze hoe je met verschillen omgaat. Inclusie staat tegenover exclusie, tegenover fragmentatie. Dus geen muren bouwen, silo-denken, verschotting en verkaveling, maar samenwerken vanuit verbinding. De urgentie om complexe vraagstukken op te lossen is groot, en daarmee de noodzaak om samen te werken met allerlei partijen in diverse ketens en co-creatie groepen. Op veel werkplekken neemt de culturele diversiteit toe, of is er een schrijnend te kort aan deze diversiteit. Vraagstukken rondom diversiteit gaan vaak samen met emoties, met ruwe debatten, angst voor posities en polarisatie. Inclusie gaat over wie waaraan mag meedoen, wie waarover mag meepraten en wie wat mag beslissen. En daarmee ook over macht, ranking en privileges. Het stelt leiders, teamleden, trainers, beleidsmakers, docenten en bestuurders voor ingewikkelde vraagstukken in hun communicatie en leiderschap.

BOEKEN JAM CULTURES EN Wow! Wat een verschil

Tijdens de training krijg je antropologische inzichten over teamculturen, samenwerken, interactie en besluitvorming en de invloed van macht en verschillen op groepen. Een goede teamcultuur is onmisbaar om resultaten te behalen én om fijn samen te werken. Dus wat kun je doen om een groep ‘verschillende individuen’ goed met elkaar te laten samenwerken? Met behoud van ieders eigenheid

Je krijgt een antropologische bril om naar teamprocessen te kijken en praktische gespreksvormen om inclusieve vaardigheden in de praktijk te brengen. Tijdens de training is er aandacht voor de theorie, maar willen we ook de tijd nemen voor reflectie, verdiepen en praktisch aan de slag. 

De boeken Wow! Wat een verschil en Jam Cultures krijg je van ons mee, zodat je alles nog eens rustig kunt nalezen. Heb je de boeken al? Dan heb je ze na de training dubbel! Wil je vooraf al lezen? We kunnen de boeken helaas niet vooraf toesturen. Wel kun je op ons HumanDimensions Youtube Kanaal allerlei lezingen van Jitske Kramer vinden die je alvast zou kunnen bekijken. Of alvast wat artikelen lezen over deze onderwerpen.

IN-COMPANY

Uiteraard kunnen wij deze vierdaagse training ook in-company verzorgen. Zodat je met je eigen team, project of beleidsgroep samen intensief leert over inclusief samenwerken. Ook kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld een Jam Cultures lezing door Jitske Kramer voor de hele afdeling of organisatie te organiseren, gevolgd door dialoogsessies aan de hand van het Jam Cultures Spel. Met eigen begeleiders of ervaren facilitators van team Human Dimensions. Of een combinatie van dit alles. Of…. neem contact op voor de mogelijkheden!

Schrijf je in voor de wachtlijst

Lijkt de training vol? Wij maken gebruik van een wachtlijst. Het komt regelmatig voor dat er toch nog een plek vrijkomt op de training.
 
 
Je komt op de wachtlijst door je aan te melden voor de training op een datum waar nog plek is, zo ben je in ieder geval verzekerd van een plekje op de door jou uitgezochte training.
Als je dan op het inschrijfformulier aangeeft voor welke data je op de wachtlijst wilt komen, zullen wij je benaderen zodra er een plekje vrijkomt. 
 
 
Op deze manier hebben we al je gegevens al en kunnen we je makkelijk een plek op een eerdere training toewijzen.