TOEPASSING EN FAQ

De visie en aanpak van Jam Cultures is geschikt voor iedereen die met mensen werkt, en ervoor wil zorgen dat alle perspectieven gehoord worden en iedereen tot zijn of haar recht kan komen. Daarmee voor leiders, adviseurs, trainers, docenten, teamcoaches, ouders.

FAQ

Dat is toch wel heel idealistisch, dat Jam Cultures.

Dat klopt. We zijn idealisten, maar geen dromers. Wij hebben de missie om mensen en organisaties te activeren om woest aantrekkelijk te zijn voor alles en iedereen. Dat is niet gemakkelijk, wellicht nooit voor 100% haalbaar. Maar wij vinden dit wel iets om na te streven.

Wat kan ik met de training Jam Cultures?

Je krijgt met Jam Cultures meer inzicht in de dynamiek van verschil en de impact van macht op samenwerking en besluitvorming. Bovendien nodigen we je uit voor reflecties op deze thema’s in jouw persoonlijk en werkende leven. We bieden inclusieve vaardigheden om beter om te kunnen gaan met diversiteit, tegenstellingen en conflicten. En concrete tips om stappen in de praktijk te gaan maken. Zie hier voor meer informatie over de driedaagse training.

Wat houdt het Jam Cultures Spel in?

Vaak horen we dat mensen wel meer diversiteit en inclusie willen, maar niet goed weten hoe de volgende stap te zetten. Wij geloven dat een goed gesprek voeren over deze thema’s een van die eerste belangrijke stappen is. Liefst gericht op de vraag wat dan vervolgens met de opgedane inzichten te doen in de organisatie. Dit kan natuurlijk met facilitatie van buitenaf. Maar ook heel goed door dit zelf te organiseren. Het bordspel biedt deze mogelijkheid.     

Waar komt de naam Jam Cultures vandaan?

Wij zien inclusie als een jamsessie. Samen jammen betekent handelen vanuit onzekerheid, omdat je niet exact weet waar je uit gaat komen. Maar met de absolute zekerheid dat iedereen oprecht naar elkaar wil luisteren. Het is samenwerken met lef om te zeggen wat je te zeggen hebt, én om actief te zoeken naar hele andere en tegengestelde geluiden. De crux is hoe je een werkcultuur kunt creëren waarin je samen kunt jammen. Jam Cultures.

Wat is het verschil met Deep Democracy? Als ik al Deep Democracy trainingen heb gedaan, wat voegt Jam Cultures dan toe?

Deep Democracy is een methode en zienswijze die door Myrna Lewis is ontwikkeld in Zuid Afrika. Met de gespreksmethoden van Deep Democracy kun je enorm bijdragen aan een beter inclusie in een groep. En er is meer. Jam Cultures verdiept je inzicht in de dynamiek van macht en ranking op groepsprocessen en waarom mensen de behoefte voelen om te klonen en minderheidsstemmen niet te horen. Jam Cultures maakt gebruik van de Jam Cirkel, een model dat inzicht geeft in de dynamiek van verschillen, macht en ranking. Je krijgt verschillende stappen en methoden aanreikt om hier goed mee om te gaan. Je leert over acht inclusie principes en krijgt aanvullende vaardigheden om met verschillen en overeenkomsten tussen mensen om te gaan. Daarnaast ruimte voor zelfreflectie over welke rol diversiteit jouw leven en werk speelt. 

Schrijf je in voor de wachtlijst

Lijkt de training vol? Wij maken gebruik van een wachtlijst. Het komt regelmatig voor dat er toch nog een plek vrijkomt op de training.
 
 
Je komt op de wachtlijst door je aan te melden voor de training op een datum waar nog plek is, zo ben je in ieder geval verzekerd van een plekje op de door jou uitgezochte training.
Als je dan op het inschrijfformulier aangeeft voor welke data je op de wachtlijst wilt komen, zullen wij je benaderen zodra er een plekje vrijkomt. 
 
 
Op deze manier hebben we al je gegevens al en kunnen we je makkelijk een plek op een eerdere training toewijzen.