Vergroot diversiteit binnen organisaties

Diversiteit op de werkvloer betekent dat aandacht voor een inclusieve werkcultuur belangrijk is. Zodat we de onderlinge verschillen kunnen benutten en de overeenkomsten kunnen zien.

Mensen die niet mee mogen doen (met bijvoorbeeld werk, politiek en scholing) staan buitenspel, worden buitengesloten en kijken toe. Mensen die wel mee mogen doen, maar niet mogen meepraten over de spelregels (bijvoorbeeld over de verdeling van geld, de manieren van doen, de gestelde doelen), voelen zich niet gehoord, raken vaak gedemotiveerd, gaan weer weg of blijven mopperend zitten. 

En wanneer mensen wel mee mogen doen en mee mogen praten, maar hun stem structureel niet wordt meegenomen in de besluitvorming, laat de mate van inclusie te wensen over en geeft dit veel emoties. 

In inclusieve culturen doen mensen hun stinkende best om het voor alles en iedereen woest aantrekkelijk te maken. Deze acht inclusie principes kunnen je daar bij helpen. Jitske Kramer heeft deze in 2013 beschreven in haar boek Wow! Wat een verschil en samen met de Jam Cirkel vormen ze de methode van Jam Cultures

In de vier getekende filmpjes die je op de homepage kunt vinden, komen de acht principes allemaal voorbij. Een overzicht van de principes hier gratis downloaden. 

Download de 8 inclusie principes pdf.

TEDx Almere
HET EFFECT VAN INCLUSIE

PODCAST TJIPCAST & JITSKE KRAMER
INCLUSIEVE ORGANISATIES, KLINKT MOOI, MAAR HOE DAN?​

8 INCLUSIE PRINCIPES

PRINCIPE 1: VERBREED JE VOORKEUR. KLOON NIET

Begrijp hoe jouw voorkeuren je besluiten beïnvloeden.

Verbreed je voorkeur. Waardeer zichtbare en onzichtbare verschillen.

Werk bewust met mensen die anders zijn dan jij.

Beoordeel een idee, niet een persoon.

PRINCIPE 2: ZIE DE MACHT VAN MACHT

Ga bewust om met de vraag wie er bepaalt wat normaal is.

Bespreek regels en gedrag dat mensen buitensluit.

Zet je privileges en plek in de rangorde in voor het grotere geheel.

PRINCIPE 3: DAAG DE WAARHEID UIT

Durf je eigen mening en de groepsnorm ter discussie te stellen.

Voer eerlijke gesprekken over verschillen en overeenkomsten.

Ga actief op zoek naar je eigen ongelijk.

Accepteer dat er meerdere waarheden zijn.

PRINCIPE 4: GENIET VAN HET ONBEKENDE

Doorbreek vaste patronen en probeer nieuwe dingen uit.

Creëer veiligheid door je lerend op te stellen.

Erken en herken spanning en onzekerheid.

PRINCIPE 5: NIET OF/OF, MAAR EN/EN

Zie een andere mening niet als een obstakel.

Denk en/en, met het gezamenlijke doel voor ogen.

Ga uit van je eigen voorkeur, en voeg de kwaliteit van anderen toe.

PRINCIPE 6: ZOEK ACTIEF NAAR HET ALTERNATIEF

Duw afwijkende standpunten niet onder water.

Zeg op respectvolle wijze wat er gezegd moet worden, zonder angst voor afwijzing of voor je positie.

Betrek mensen die het aangaat persoonlijk bij je besluiten.

Luister oprecht naar hun mening.

PRINCIPE 7: VARIEER IN RITME

Stem af op elkaar, op de doelen en op de situatie.

Pas de werkwijze aan, niet de mensen.

PRINCIPE 8: DOE HET SAMEN. JOIN THE JAM.

Zet je in voor verbinding.

Steun goede initiatieven openlijk.

Maak ruimte voor informeel, menselijk contact.

Meer weten over diversiteit op de werkvloer?

Verder lezen over inclusie & diversiteit op de werkvloer? Bekijk dan ook:

En bekijk ook onze diversiteitstraining voor organisaties.

Schrijf je in voor de wachtlijst

Lijkt de training vol? Wij maken gebruik van een wachtlijst. Het komt regelmatig voor dat er toch nog een plek vrijkomt op de training.
 
 
Je komt op de wachtlijst door je aan te melden voor de training op een datum waar nog plek is, zo ben je in ieder geval verzekerd van een plekje op de door jou uitgezochte training.
Als je dan op het inschrijfformulier aangeeft voor welke data je op de wachtlijst wilt komen, zullen wij je benaderen zodra er een plekje vrijkomt. 
 
 
Op deze manier hebben we al je gegevens al en kunnen we je makkelijk een plek op een eerdere training toewijzen.