Trainingen, keynotes, video's, spelvorm en méér!

Inclusie is een hot topic. Het gaat over meedoen, meepraten en meebeslissen. Anders gezegd: over grenzen, leiderschap, macht, privileges, conflicten, emoties, nieuwsgierigheid, verschillen en overeenkomsten. En hoe je hier goed mee omgaat.

Diversiteit gaat over de mix van zichtbare en onzichtbare verschillen. Inclusie gaat over hoe we met deze mix omgaan. Jitske Kramer schreef hier een pakkende boek over: Jam Cultures. En samen met Jacquelien Willemse maakte zij het Jam Cultures spel.

Wij zien inclusie als een jamsessie. Samen jammen betekent handelen vanuit onzekerheid, omdat je niet exact weet waar je uit gaat komen. Maar met de absolute zekerheid dat iedereen oprecht naar elkaar wil luisteren. Het is samenwerken met lef om te zeggen wat je te zeggen hebt, én om actief te zoeken naar hele andere en tegengestelde geluiden.

Wij, team Human Dimensions, activeren mensen en organisaties om woest aantrekkelijk te zijn voor alles en iedereen. Dat is idealistisch, dat beseffen we ons. En we streven dit ideaal graag na. We schrijven, maken podcasts, geven trainingen en lezingen.

Bezoek ook onze Human Dimensions website om meer te leren over onze visie op organisatieculturen en veranderprocessen. Op onze website Deep Democracy vind je alles over deze inclusieve besluitvormingsmethode uit Zuid-Afrika.