Training jam cultures: over inclusie, macht en verschil

Diversiteit gaat over de mix van verschillen tussen mensen: demografisch (leeftijd, religie, gender, seksuele diversiteit, cultuur), fysieke mogelijkheden, maar ook over verschil in karakters, opleidingsniveau, vakgebieden, organisatiecultuur, etc. Kortom, diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen. Dit op zich is niet zo spannend, diversiteit is een gegeven. Spannender is de vraag hoe we met al onze verschillen omgaan. Dat kan al lastig zijn met de mensen die we leuk vinden, maar helemaal als het gaat om de mensen die anders zijn op een manier die jij niet zo leuk vindt. Diversiteit heeft de belofte van meer innovatie en creativiteit... mits goed gemanaged. In deze training leer je hoe je diversiteit voor je kunt laten werken.

Inclusie gaat over de keuze hoe je met verschillen omgaat. Inclusie staat tegenover exclusie, tegenover fragmentatie. Dus geen muren bouwen, silo-denken, verschotting en verkaveling, maar samenwerken vanuit verbinding. De urgentie om complexe vraagstukken op te lossen is groot, en daarmee de noodzaak om samen te werken met allerlei partijen in diverse ketens en co-creatie groepen. Op veel werkplekken neemt de culturele diversiteit toe, of is er een schrijnend te kort aan deze diversiteit. Vraagstukken rondom diversiteit gaan vaak samen met emoties, met ruwe debatten, angst voor posities en polarisatie. Inclusie gaat over wie waaraan mag meedoen, wie waarover mag meepraten en wie wat mag beslissen. En daarmee ook over macht, ranking en privileges. Het stelt leiders, teamleden, trainers, beleidsmakers, docenten en bestuurders voor ingewikkelde vraagstukken in hun communicatie en leiderschap. In deze training ontwikkel je de inclusieve vaardigheden om goed met de dynamiek van verschillen om te gaan. 

In inclusieve organisaties zijn alle mensen welkom, maar niet elk gedrag. We luisteren naar iedere mening, we mogen het oneens zijn met elkaar en we zijn bereid onze eigen waarheid uit te dagen. Verwondering en twijfel zijn welkom en je mening bijstellen na nieuwe inzichten is normaal. Actief zoeken naar afwijkende meningen is een gewoonte. Tegelijkertijd is er het besef dat diversiteit niet alleen maar leuk en verrijkend is. Het is ook lastig en soms bloedstollend irritant. Wat mag wat bepalen? Wie waar welke grens mag leggen is de machtsvraag die bij diversiteit en inclusie hoort. Op de grens van jouw en mijn wensen, voorkeuren, gewoonten en groepen bevinden zich zowel de uitdagingen als de kansen. Op de grens gebeurt het. In deze training onderzoeken we onze grenzen, om onszelf en anderen hier te ontmoeten.

Jam Cultures zien inclusie als een jamsessie. Inclusief leiderschap betekent liefdevol begrenzen en krachtig verbinden. Samenwerken vanuit ieders eigen geluid. Snoeihard en soft tegelijk. Deze training is gebaseerd op de visie, methode en acht inclusie principes beschreven in het boek Jam Cultures van Jitske Kramer, aangevuld met de antropologische inzichten over hoe mensen met het voeren van goede kampvuurgesprekken sterke tribes bouwen, zoals beschreven in het boek Building Tribes

De focus ligt niet op 'hoe mensen die afwijken' kunnen worden ingevoegd, maar op het creëren van een werkcultuur die weet om te gaan met de spanning van de inclusie paradox: wees jezelf en pas je aan. Het streven is naar organisaties die woest aantrekkelijk zijn voor alles en iedereen, en daarmee excelleren in hun kerntaak. Jam Cultures biedt een zienswijze en praktische methode om met tegenstellingen, verschillen en conflicten om te gaan. De methode is gebaseerd op de Jam Cirkel, kent acht inclusie principes en drie concrete vragen. De drie concrete vragen kunnen we nu alvast verklappen: Wie heeft er nog een ander idee? Wie herkent dit, en wie niet? Wat heb jij nodig om...? Zorg ervoor dat je met elkaar minstens vijf keer per dag deze vragen stelt, luister oprecht naar de antwoorden en sta verstelt van het resultaat. 

Praktische zaken

Deelnemers: 12, maximaal 16 personen
Trainingsdagen: 3 dagen. Elke dag 9.00 inloop, 9.30 start. Dag 1: 9.30 - 21.30. Dag 2: 9.30 - 21.30. Dag 3: 9.30 - 16.00
Inclusief: 3 x lunch en 2 x diner; boeken Building Tribes en Jam Cultures.
Overnachting: niet inclusief. Je krijgt tips voor overnachtingslocaties, zelf te regelen. 
Zelfstudie: Tijdens de training krijg je de boeken Jam Cultures en Building Tribes van Jitske Kramer, om alles rustig na te kunnen lezen.
Locatie: midden Nederland
Prijs: € 1.850,- (Btw vrij ivm CRKBO. Inclusief studiemateriaal, lunches en diners. Exclusief eventuele overnachtingen.)

Data & Inschrijven Eerst meer informatie? Roos knows

belangrijke vragen 

Het creëren van sterke tribes, sterke organisaties, betekent goed omgaan met verschillen. Omgaan met diversiteit en inclusie roept vaak veel vragen op. Tijdens de training is er veel ruimte om jouw vragen in te brengen. Vragen die zeker aan bod zullen komen zijn: 

 • Je ziet en ervaart de verschillen in de groepen waarmee je werkt en je zou daar graag meer uithalen.
 • Jouw organisatie heeft een ontwikkelopgave naar meer diversiteit, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk door te voeren. Wat is er nodig?
 • Al die verschillen in het team, tijdens de fusie, in de ketensamenwerking, in dat internationale team... het is af en toe knap lastig. Hoe geef je hier nu leiding aan?
 • Je ziet het vastlopen bij collega's (en op het schoolplein, tijdens familiereünies). De gesprekken verharden, de grappen worden minder grappig. Je wilt verdere escalatie of polarisatie voorkomen. Hoe dan?
 • Ergens zie je wel dat macht en ranking en privileges een rol spelen. Maar hoe bespreek je dit zonder dat iedereen elkaar in de haren vliegt?
 • Je staat wel open voor een eerlijk gesprek, maar ziet op tegen de emoties. Hoe pak je dit aan?
 • Soms ervaar je onrecht in de manier waarop mensen met elkaar en elkaars mening omgaan. Hoe leg je ergens een grens, hoe normeer je gedrag in een inclusieve omgeving die uitgaat van vrijheid en openheid?  

VOOR WIE, WAT EN WAAROM DEZE TRAINING

Voor iedereen die met mensen werkt en zijn of haar inclusieve vaardigheden wil vergroten. Zeer geschikt voor mensen in een leidende of begeleidende rol: leiders, bestuurders, trainers, adviseurs, coaches, politici, docenten, journalisten, ouders. Mogelijk heb je bij ons al een andere training gedaan (Deep Democracy, Training Anders Kijken, Creating & Holding Space) en vraag je je af of deze training dan nog wat toevoegt. Het antwoord is: ja. We hebben de trainingen zo ontworpen dat ze in willekeurige volgorde en los van elkaar gevolgd kunnen worden. Omdat we in elke training menselijke interacties vanuit een andere invalshoek benaderen, en deze processen met andere modellen en oefeningen onderzoeken, zijn de inhoud en vaardigheden aanvullend, verdiepend en elke keer weer verrijkend. 

In deze intensieve driedaagse training krijg je inzichten, inspiratie, theorieën en vaardigheden om nog effectiever om te gaan met de dynamiek van verschillen. Het vergroot je inclusieve leiderschap en je vermogen lastige gesprekken te voeren en daarin jouw eigen rank te pakken. We bieden je concrete antropologische kennis, pittige ervaringen en ruimte voor vragen en reflectie. Je vergroot je eigen inclusieve vaardigheden en ontwikkelt jouw eigen stem, visie en (aanzet tot) een plan hoe je diversiteit en inclusie in jouw werkcontext verder kunt brengen. De training zal je bewustzijn op de thema's en principes die spelen bij inclusie vergroten. En we reiken je praktische tools en technieken aan om je inclusieve vaardigheden te vergroten.


BEWUSTZIJN EN INZICHTEN: THEMA'S EN Onderwerpen

We werken met de Acht Inclusie Principes, waarbij de volgende onderwerpen zeker aan bod komen. Wie het boek Jam Cultures kent, zal de hoofdstukken herkennen:

 • Onderscheid. Hoe groot is jouw liefde voor verschil? Ben jij wel eens buitengesloten? Wat is een goede reden om mensen buiten te sluiten? Hoe makkelijk neem jij mensen op in jouw groepjes? Kloon jij ook?
 • Waarheid. Hoe kunnen we met meerdere waarheden omgaan? Ben jij bereid jouw eigen ongelijk onder ogen te zien? Wat zijn jouw mindbugs? Hoe ga je om met de vooroordelen van anderen? Kun jij wisselen van waarheid? Hoe kom je tot een gemeenschappelijke waarheid? Wat doe je met botsende waarheden en polariteiten?
 • Macht. Wie heeft het voor het zeggen in een groep? Welke privileges heb je wel en welke niet en hoe ga je hiermee om? Hoe ontstaat ranking in een groep? Hoe ga je met jouw rank om?
 • Vertrouwen. Kun jij iemand vertrouwen die je niet zo goed kent en heel anders is dan jij? Hoe vertrouw jij op het onbekende? Hoe ga je om met de spanning van onzekerheid, bij jezelf en anderen? Wat vraagt dit van jouw leiderschap? Hoe voer en begeleid jij spannende gesprekken? Hoe geef je ruimte aan verschillen en hoe begrens je?
 • Lef. Meer inclusie vraagt kennis en vaardigheden, maar ook moed. Lef om het anders te doen, te breken met routines en blokkerende aannames bij jezelf en anderen. Waar heb jij lef voor nodig om diversiteit en inclusie verder te brengen? Welk verhaal vertel jij, wat is jouw geluid?


INCLUSIEVE VAARDIGHEDEN: praktische tools, technieken, gespreksvormen

We leren je ook een aantal verschillende gespreksvormen om beter met diversiteit en inclusie om te gaan. Mensen die Deep Democracy bij ons hebben gevolgd, zullen twee gespreksvormen herkennen maar voornamelijk nieuwe vormen ontdekken. We werken met de inzichten van de culturele ritme werelden, om ook in vorm inclusieve vergaderingen, trainingen en bijeenkomsten te maken waarin iedereen zich uitgenodigd voelt een bijdrage te leveren. Met gespreksvormen van over de hele wereld om kampvuursessies te houden waarbij alle perspectieven gehoord worden. Denk aan de volgende tools, technieken en gespreksvormen: 

 • Check-in: hoe creëer je de bedding om met elkaar aan de slag te kunnen, je open te stellen naar dat wat er is en alle perspectieven uit te nodigen.
 • Polariteiten gesprekken: lemniscaat denken en een praktisch schema om polariteiten in kaart te brengen en hier gesprekken over te voeren. 
 • Vergaderen in stilte: luisteren naar wat niet gezegd wordt. Geïnspireerd op de Quakers meetings.
 • Lekgotla kampvuurgesprek: autocratische besluiten waarbij alle stemmen (diep democratisch) gehoord worden. Geïnspireerd op de Lekgotla volksraadplegingen in Botswana.
 • Screaming conversations: om in het heetst van de strijd toch nog goed naar elkaar te luisteren. Met stappen van het Deep Democracy debat.
 • Jam sessie: kenmerken zoals we die kennen uit de muziek en improvisatie theater vertaald naar gespreksvoering. 
 • Hokjes denken en lijnen lopen: manieren om verschillen in de groep bespreekbaar te maken.
 • Orakel gesprekken: gebruikmaken van beelden tijdens gesprekken en om je veranderverhaal, the narrative of change, vorm te geven.
 • Privilege walk: om verschillen in ranking en privileges te kunnen voelen en bespreken.
 • Stellingenspel: om meerdere kanten van dezelfde waarheid op energieke en luchtige wijze met elkaar te bespreken

Boeken jam cultures en building tribes

Tijdens de training krijg je antropologische inzichten over teamculturen, samenwerken, interactie en besluitvorming en de invloed van macht en verschillen op groepen. Een goede teamcultuur is onmisbaar om resultaten te behalen én om fijn samen te werken. Dus wat kun je doen om een groep ‘verschillende individuen’ goed met elkaar te laten samenwerken? Met behoud van ieders eigenheid?

Je krijgt een antropologische bril om naar teamprocessen te kijken en praktische gespreksvormen om inclusieve vaardigheden in de praktijk te brengen.

Tijdens de training is er aandacht voor de theorie, maar willen we ook de tijd nemen voor reflectie, verdiepen en praktisch aan de slag. De boeken Building Tribes en Jam Cultures krijg je van ons mee, zodat je alles nog eens rustig kunt nalezen.

Heb je de boeken al? Dan heb je ze na de training dubbel! Wil je vooraf al lezen? We kunnen de boeken helaas niet vooraf toesturen. Wel kun je op ons HumanDimensions Youtube Kanaal allerlei lezingen van Jitske Kramer vinden die je alvast zou kunnen bekijken. Of alvast wat artikelen lezen over deze onderwerpen.  

DRIE DAGEN SAMEN LEREN

We gaan intensief met elkaar aan de slag. Met een actieve mix van begrijpen (theorie), voelen (reflectie) en doen (vaardigheden). Met ruimte voor jouw persoonlijke vragen. We leren aan de hand van de methode van de Jam Cirkel. We doorlopen deze Jam Cirkel op verschillende manieren; met concrete theorie, morele dilemma's, indringende simulaties, reflectie opdrachten en praktische vaardigheden. De Jam Cirkel geeft het HOE, de acht inclusie principes het WAT, en waar nodig besteden we ook nog aandacht aan het WAAROM van diversiteit en inclusie. De Jam Cirkel kent de volgende fases, elke fase vraagt andere inclusieve vaardigheden.

Leef het leven. Geniet van alles wat zich aandient. Wees je niet-neutrale prettige en onprettige zelf. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Geniet van anderen. Werk en dans. Stel je open voor anderen en vind wat je vindt. En dan, wow. Ervaar je een verschil. Bij de ander. Groot of klein. Je routine wordt doorbroken.

Openstellen. Verschillen roepen emoties op. Mooie of lelijke. Angsten over macht en ranking. Over wie de baas gaat zijn en over mogelijk moeten veranderen. Erken dat er emoties zijn. Als je je verloren voelt of aangevallen, als je het niet weet, blijf open en alert en zorg intussen ook goed voor jezelf. Je hoeft niet overal op te reageren. Het is nu belangrijker te voelen waar je bent, waar je staat, dan te weten waar je bent. Laat staan dat je moet weten waar je heen moet en hoe je dit moet bereiken. Het weten komt later. Holding space.

Als je angst voelt, of boos wordt, als het zweet in je handen staat, zoek naar manieren om je emoties te laten zakken, zodat je weer helder kunt zien en denken. Adem bewust wat trager en dieper. Ontspan je lichaam, terwijl je spieren zich willen spannen. Voer heel bewust je eigen innerlijke dialoog en luister naar alle emoties en oordelen die zich aandienen: welke behoefte is gefrustreerd? Welke aanname werd getriggerd? Welk verlangen heb je? Waarmee heb je hulp nodig? Als je boosheid voelt, erken die dan en luister naar de overtuigingen en waarden die geraakt zijn. Ga ervan uit dat je de ander wellicht niet goed begrepen hebt. Je stapt als het ware uit je eigen gedoe van emoties en oordelen. Je kijkt naar je eigen film als een toeschouwer. Pas als het volume van je eigen innerlijke geschreeuw en gescheld omlaag gaat, komt er langzaam rust en ruimte voor de beleving en bedoelingen van de ander. En dan merk je dat je vanuit een open mind met nieuwsgierigheid en verwondering naar de ander kunt luisteren. Omdat je nog niets hoeft op te lossen. Verbaas jezelf.

Exploreren. Onderzoek de verschillen, overeenkomsten en alle mogelijke invalshoeken met open hart en open ogen. Ook als wat je ziet je hart breekt, ook als je agressie voelt. Er zijn zoveel manieren om de wereld te zien en ervaren. Onderzoek alle mogelijkheden vanuit verwondering. Wees nieuwsgierig vanuit compassie en de erkenning dat in alles een waarheid zit en dat iedereen stukjes van die waarheid bij zich draagt. Dus niet luisteren vanuit oordelen, aannames en interpretaties. Dit wil overigens niet zeggen dat je alles klakkeloos van de ander aanneemt of het ermee eens moet zijn. Je blijft kritisch en helder observeren en denken, om alle perspectieven te leren kennen, voelen en begrijpen. Je valt je eigen overtuigingen aan. Je vraagt of er iemand is die er anders over denkt. Of er nog perspectieven zijn die onderbelicht zijn. Twijfel aan je eigen gedachten, waarnemingen en conclusies. Je hoeft het (nog) niet te weten. En dan merk je dat je de situatie van meerdere kanten kunt ervaren, voelen en begrijpen.

Creëren. Nu is het tijd om af te spreken hoe samen verder te werken, te leven, te zijn. Is er een gezamenlijk verhaal te maken? Zijn de verschillende ideeën, behoeften, belangen en verlangens verenigbaar? Wat spreken we concreet af? Soms gaat het om praktische beslissingen over waar we ons geld aan gaan besteden. Soms gaat het om morele of esthetische keuzes en stellingnames. In dit creatie-, besluitvormings- en onderhandelingsproces, speelt macht en ranking altijd een belangrijke rol. Gaan we samen voor het hoogst haalbare?

We zoeken overigens niet naar afspraken voor de eeuwigheid. Tijdelijkheid past bij jammen. Inclusie is een opeenstapeling van tijdelijke, werkbare afspraken waarin iedereen zich kan vinden en die ook weer kunnen veranderen. Wanneer we komen tot een gezamenlijke oplossing waaraan mogelijk nog niemand eerder had gedacht, dan jammen we de sterren van de hemel, komen we in een flow, hebben we synergie en is 1 plus 1 meer dan 3. Wanneer dit niet lukt, moeten we zoeken naar elegante manieren waarop iedereen verder kan met zijn leven. En dan handelen we naar wat we hebben besloten. Genieten van elkaar, onszelf en het leven.

OPZET

We starten alle dagen om 9.30 (9.00 inloop) en werken de eerste twee dagen door tot 21.30 (inclusief eten). De laatste dag stoppen we om 16.00 uur.

Wij zorgen voor eten en drinken.

Tussendoor kun je thuis overnachten, of zelf in de buurt van de locatie voor een overnachting zorgen (wat wellicht fijn is als je echt volledige focus op de training wilt; het zijn lange intensieve dagen). Ongeveer een maand van tevoren ontvang je een lijstje met tips voor hotels en B&B’s. Mocht je hierover eerder vragen hebben, neem dan contact met ons op

WAT WE VAN JE VRAGEN.

Een actieve en lerende rol, zodat we er met elkaar zoveel mogelijk uit kunnen halen. En... come as you are... kom zoals je bent.

WE NODIGEN JE UIT OM JE DRIE DAGEN ONDER TE DOMPELEN IN DE DYNAMIEK VAN VERSCHILLEN (EN OVEREENKOMSTEN).

Waar Jitske Spreekt

Jitske spreekt regelmatig op congressen. Wil je weten waar en wanneer? Meer informatie en inschrijven? Klik hier om de agenda te bekijken.

Over ons

HumanDimensions kijkt naar bedrijven en organisaties door het oog van een antropoloog. Hoe vormen mensen culturen en hoe vormen culturen mensen? We reizen de wereld rond op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. En brengen deze kennis via ijzersterke lezingen, masterclasses en trainingen naar de wereld van organiseren en samenwerken. Deep Democracy. Inclusie. Diversiteit. Organisatiecultuur. Leiderschap.

Facebook Twiter Instagram
dd

Facebook

EZINE

Elke zes weken een informatief, inspirerend, prikkelend ezine in je mailbox? Met artikelen, blogs, vlogs en ons laatste nieuws?

* is verplicht

© 2020 Human Dimensions B.V. Prijswijzigingen en eventuele typfouten onder voorbehoud Website door BlueBird Media. Privacy