Jam Cultures Cover

Training: jam cultures over inclusie, macht en verschil

Jammen met verschil betekent samenwerken vanuit de onzekerheid dat je niet precies weet hoe je waar gaat uitkomen met elkaar, maar met de volstrekte zekerheid dat iedereen oprecht naar elkaar luistert, ook als de ander een andere mening heeft. Diversiteit heeft de belofte voor meer creativiteit en innovatie, mits goed gemanaged.

In deze training leer je over inclusie, wat het is en hoe je diversiteit goed kunt benutten. We gebruiken de Jam Cirkel om jouw inclusieve vaardigheden te vergroten.

Minimaal 12, maximaal 16 deelnemers
Trainingsdagen: 3 dagen. Elke dag 9.00 inloop, 9.30 start. Dag 1: 9.30 - 21.30. Dag 2: 9.30 - 21.30. Dag 3: 9.30 - 16.00
Overnachting: niet inclusief. Je krijgt tips voor overnachtingslocaties, zelf te regelen 
Zelfstudie: online masterclass 'Tribes van de Toekomst' en het boek Jam Cultures van Jitske Kramer
Locatie: midden Nederland
Prijs: € 1.475,- (Btw vrij ivm CRKBO. Inclusief studiemateriaal, lunches en diners. Exclusief eventuele overnachtingen)

Data & Inschrijven Eerst meer informatie? Roos knows

KEN JE DAT?

Er is veel diversiteit in de groepen waarin jij werkt, je zou daar meer uit willen halen. Of: je zou wel meer diversiteit willen, maar vraagt je af hoe je dat voor elkaar krijgt. Of: je vindt al die verschillen af en toe knap lastig en zou er wel beter mee om willen gaan. Hoe het ook zit, je wilt graag vaardigheden en inzichten krijgen hoe jij persoonlijk kunt bijdragen aan een meer open cultuur. Met open en eerlijke gesprekken, waarin mensen elkaar aanspreken wanneer nodig, met minder subgroepjes en meer verbinding tussen teams, leidinggevenden en afdelingen. Waarin verschillen niet spannend maar leuk zijn.

VOOR WIE EN WAAROM DEZE TRAINING

Voor iedereen die met mensen werkt en zijn of haar inclusieve vaardigheden wil vergroten. Zeer geschikt voor mensen in een leidende of begeleidende rol: leiders, bestuurders, trainers, adviseurs, coaches, politici, docenten, journalisten, ouders. Mogelijk heb je bij ons al een andere training gedaan (Deep Democracy, Bootcamp Antropologisch Kijken, Creating & Holding Space) en vraag je je af of deze training dan nog wat toevoegt. Het antwoord is: ja. We hebben de trainingen zo ontworpen dat ze in willekeurige volgorde los van elkaar gevolgd kunnen worden. Omdat we in elke training menselijke interacties vanuit een andere invalshoek benaderen, en de deze processen met andere modellen en oefeningen onderzoeken, zijn de inhoud en vaardigheden aanvullend, verdiepend en elke keer weer verrijkend. 

Wat het verschil is met de leergang Inclusief Leiderschap? In beide programma's leer je over jezelf, leer je vaardigheden om met verschillen om te gaan. Tijdens deze driedaagse training ligt hierbij de focus op hoe jijzelf met verschillen, macht en conflicten omgaat. Wat je oordelen en vooroordelen zijn, wat inclusie voor jou betekent. In de leergang maken we daarnaast nog de stap verder en onderzoeken we hoe je een meer inclusieve cultuur kunt creëren, hoe je leiding kunt geven aan diversiteit, met een plan van aanpak voor jouw team, jouw organisatie. De programma's zijn overigens anders in opzet en wat betreft werkvormen. Na het volgen van een van beiden, is het altijd mogelijk daarna nog het andere programma te doen. 

Vragen en thema's die in deze training aan de orde komen:

  • Je wilt leren over dominantieblindheid en minderheidsstress. Misschien behoor jij tot een meerderheidsgroep wat betreft opleidingsachtergrond, huidskleur, religie, taal, etc. Of juist tot een minderheidsgroep. Beide posities in een groep hebben voor- en nadelen. Je wilt alle kanten leren invoelen.
  • Je vraagt je af wat jij kunt doen om je meer inclusief op te stellen en hoe je diversiteit beter kunt benutten.
  • Je wilt jouw persoonlijke inclusieve vaardigheden in het omgaan met diversiteit en macht verbeteren
  • Je ben nieuwsgierig naar jouw persoonlijke vooroordelen en wilt anders leren kijken
  • Je wilt meer begrijpen van de dynamiek van verschillen en van in- en uitsluiting
  • Je wilt open en eerlijk leren werken in het veld van macht, ranking en privileges
  • Je bent benieuwd wat een cultuurschok is en hoe je hiermee om kunt gaan bij jezelf en anderen
  • Je wilt moedige gesprekken leren voeren, ook als het al aardig gepolariseerd lijkt
  • Je wilt grenzen kunnen stellen aan acceptabel gedrag en vraagt je af hoe inclusief dat dan is
  • Je wilt leren omgaan met tegenstellingen in jezelf en tussen anderen

ONLINE MASTERCLASS TRIBES VAN DE TOEKOMST

Een maand voordat de training begint, krijg je de toegangscode voor de online masterclass Tribes van de Toekomst, van Jitske Kramer. Hier begint je leren. Antropologische inzichten over teamculturen, samenwerken, tribale archetypen, de invloed van macht en verschillen op groepen.

Iedereen doorloopt de 7 tracks van deze masterclass, met filmpjes en opdrachten die je gewoon op je mobiele telefoon kunt doen, als voorbereiding op de training. Tijdens de training verdiepen en verbreden we het leren.

Over dit online programma: een goede teamcultuur is onmisbaar om resultaten te behalen én om fijn samen te werken. Dus wat kun je doen om een groep ‘verschillende individuen’ goed met elkaar te laten samenwerken? Met behoud van ieders eigenheid? In dit programma geeft Jitske Kramer je een antropologische bril om naar je teamprocessen te kijken. Eye-openers gegarandeerd! Lees hier meer.

Tijdens de training krijg je daarnaast van ons het boek Jam Cultures cadeau. Om alles naderhand nog eens rustig na te kunnen lezen.

Online masterclass Jam Cultures

DRIE DAGEN SAMEN LEREN

We gaan intensief met elkaar aan de slag. We leren aan de hand van de Jam Cirkel. Met een actieve mix van begrijpen (theorie), voelen (reflectie) en doen (vaardigheden). We zullen niet alleen vaardigheden leren, maar zeker ook tijd nemen voor reflectie over jouw persoonlijke relatie met verschillen en inclusie. Wat ons betreft kent jammend samenwerken de volgende flow. Tijdens de training doorlopen we deze Jam Cirkel op verschillende manieren, met concrete theorie, morele dilemma's, reflectie opdrachten en praktische vaardigheden.

Leef het leven. Geniet van alles wat zich aandient. Wees je niet-neutrale prettige en onprettige zelf. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Geniet van anderen. Werk en dans. Stel je open voor anderen en vind wat je vindt. En dan, wow. Ervaar je een verschil. Bij de ander. Groot of klein. Je routine wordt doorbroken.

Openstellen. Verschillen roepen emoties op. Mooie of lelijke. Angsten over macht en ranking. Over wie de baas gaat zijn en over mogelijk moeten veranderen. Erken dat er emoties zijn. Als je je verloren voelt of aangevallen, als je het niet weet, blijf open en alert en zorg intussen ook goed voor jezelf. Je hoeft niet overal op te reageren. Het is nu belangrijker te voelen waar je bent, waar je staat, dan te weten waar je bent. Laat staan dat je moet weten waar je heen moet en hoe je dit moet bereiken. Het weten komt later. Holding space.

Als je angst voelt, of boos wordt, als het zweet in je handen staat, zoek naar manieren om je emoties te laten zakken, zodat je weer helder kunt zien en denken. Adem bewust wat trager en dieper. Ontspan je lichaam, terwijl je spieren zich willen spannen. Voer heel bewust je eigen innerlijke dialoog en luister naar alle emoties en oordelen die zich aandienen: welke behoefte is gefrustreerd? Welke aanname werd getriggerd? Welk verlangen heb je? Waarmee heb je hulp nodig? Als je boosheid voelt, erken die dan en luister naar de overtuigingen en waarden die geraakt zijn. Ga ervan uit dat je de ander wellicht niet goed begrepen hebt. Je stapt als het ware uit je eigen gedoe van emoties en oordelen. Je kijkt naar je eigen film als een toeschouwer. Pas als het volume van je eigen innerlijke geschreeuw en gescheld omlaag gaat, komt er langzaam rust en ruimte voor de beleving en bedoelingen van de ander. En dan merk je dat je vanuit een open mind met nieuwsgierigheid en verwondering naar de ander kunt luisteren. Omdat je nog niets hoeft op te lossen. Verbaas jezelf.

Exploreren. Onderzoek de verschillen, overeenkomsten en alle mogelijke invalshoeken met open hart en open ogen. Ook als wat je ziet je hart breekt, ook als je agressie voelt. Er zijn zoveel manieren om de wereld te zien en ervaren. Onderzoek alle mogelijkheden vanuit verwondering. Wees nieuwsgierig vanuit compassie en de erkenning dat in alles een waarheid zit en dat iedereen stukjes van die waarheid bij zich draagt. Dus niet luisteren vanuit oordelen, aannames en interpretaties. Dit wil overigens niet zeggen dat je alles klakkeloos van de ander aanneemt of het ermee eens moet zijn. Je blijft kritisch en helder observeren en denken, om alle perspectieven te leren kennen, voelen en begrijpen. Je valt je eigen overtuigingen aan. Je vraagt of er iemand is die er anders over denkt. Of er nog perspectieven zijn die onderbelicht zijn. Twijfel aan je eigen gedachten, waarnemingen en conclusies. Je hoeft het (nog) niet te weten. En dan merk je dat je de situatie van meerdere kanten kunt ervaren, voelen en begrijpen.

Creëren. Nu is het tijd om af te spreken hoe samen verder te werken, te leven, te zijn. Is er een gezamenlijk verhaal te maken? Zijn de verschillende ideeën, behoeften, belangen en verlangens verenigbaar? Wat spreken we concreet af? Soms gaat het om praktische beslissingen over waar we ons geld aan gaan besteden. Soms gaat het om morele of esthetische keuzes en stellingnames. In dit creatie-, besluitvormings- en onderhandelingsproces, speelt macht en ranking altijd een belangrijke rol. Gaan we samen voor het hoogst haalbare?

We zoeken overigens niet naar afspraken voor de eeuwigheid. Tijdelijkheid past bij jammen. Inclusie is een opeenstapeling van tijdelijke, werkbare afspraken waarin iedereen zich kan vinden en die ook weer kunnen veranderen. Wanneer we komen tot een gezamenlijke oplossing waaraan mogelijk nog niemand eerder had gedacht, dan jammen we de sterren van de hemel, komen we in een flow, hebben we synergie en is 1 plus 1 meer dan 3. Wanneer dit niet lukt, moeten we zoeken naar elegante manieren waarop iedereen verder kan met zijn leven. En dan handelen we naar wat we hebben besloten. Genieten van elkaar, onszelf en het leven.

OPZET

We starten alle dagen om 9.30 (9.00 inloop) en werken de eerste twee dagen door tot 21.30 (inclusief eten). De laatste dag stoppen we om 16.00 uur.

Wij zorgen voor eten en drinken. Tussendoor kun je thuis overnachten, of zelf in de buurt van de locatie voor een overnachting zorgen. Bij inschrijving ontvang je een lijstje met tips voor hotels en B&B’s.

WAT WE VAN JE VRAGEN.

Een actieve en lerende rol, zodat we er met elkaar zoveel mogelijk uit kunnen halen. En het vooraf doen van de online masterclass, zodat we met elkaar de diepte in kunnen.

Waar Jitske Spreekt

Jitske spreekt regelmatig op congressen. Wil je weten waar en wanneer? Meer informatie en inschrijven? Klik hier om de agenda te bekijken.

Over ons

HumanDimensions kijkt naar bedrijven en organisaties door het oog van een antropoloog. Hoe vormen mensen culturen en hoe vormen culturen mensen? We reizen de wereld rond op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. En brengen deze kennis via ijzersterke lezingen, masterclasses en trainingen naar de wereld van organiseren en samenwerken. Deep Democracy. Inclusie. Diversiteit. Organisatiecultuur. Leiderschap.

Facebook Twiter Instagram
dd

Facebook

EZINE

Elke zes weken een informatief, inspirerend, prikkelend ezine in je mailbox? Met artikelen, blogs, vlogs en ons laatste nieuws?

* is verplicht

© 2019 Human Dimensions B.V. Prijswijzigingen en eventuele typfouten onder voorbehoud Website door BlueBird Media. Privacy